Psykologisk lag

Forfattere, der er taget ind på et forlag, kan blive bedt om at arbejde gennemgribende med en generel problematik i deres manuskript. Det er ofte det psykologiske lag i romanen eller novellen, der mangler helt eller delvist. Men hvordan pokker griber man den øvelse an?

Psykologien er det der foregår i os og mellem os. Det er karakteren alene i situationer, eller i samspil med andre karakterer. Vi kæmper konstant som mennesker med at læse vores omgivelser og forstå os selv i relationerne. Det er dette konstante mentale arbejde og kropslige fornemmelser, sansninger osv. du skal have med i din tekst.

Vi indlæser også ønske- eller frygtforestillinger om dem, vi er sammen med. Og derfor kan vi komme til at aflæse folk forkert og handle bizart i andres øjne. Vi kan også læse rigtigt og opnå større erkendelse og gensidighed – på godt og ondt.

Det er vigtigt, at du holder synsvinklen, og at du kun ser andre karakterers psyke via din hovedpersons fordomme, blinde kærlighedsøjne eller bare via almindelige misforståelser og irritation i hverdagslivet med de nærmeste eller på jobbet.

De psykologiske aspekter skal placeres dér, hvor de også finder sted i det virkelige liv. Din karakter skal observere sine samtalepartnere og tænke noget om det de siger og gør. Din person skal overveje sin egen strategi i skænderiet eller kurtiseringen, og hele tiden tolke på, om det mon virker eller ej. Der findes ikke fakta, kun gisninger i sådan en tekst. Idet du gør det til fakta, kommer du til syne som forfatter, som alvidende eller upålidelig fortæller.

Vær i din karakters krop og tanker, hele tiden, mens du skriver scenen. Din karakter lever med uvished som du selv. Det er den, der gør det spændende og skrækindjagende at være til (se blogindlægget om uvished).

Din karakter må selvfølgelig gerne efterrationalisere, men derfor skal vi stadig vide hvad personen tænkte og følte, mens tingene foregik.

Forsøg ikke at please din læser med ’logiske reaktioner’ fx kønsstereotype. Overrask og skab rum til andre måder at være i verden på. Træk det pinlige frem, dét som din karakter finder akavet eller tabu; dét vi kan identificere os med som mennesker: Angsten for at falde igennem, at være afhængige, egoistiske, hævngerrige og konfliktsky.

Det kan ligefrem være en lettelse at læse om det ubehagelige.